Language
Maritime logistics

Ympäristötyötä arvojemme mukaisesti

Ilmastonmuutos ja maailman ympäristön tila vaativat toimintatapojen muutoksen. Ympäristöasiat on huomioitava kaikessa toiminnassa, ja tässä järkevällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee olemaan yhä tärkeämmässä osassa.

Meriaura Group toimii useissa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvissä hankkeissa niin maalla kuin merellä. Kehitämme ja toteutamme muun muassa aktiivisesti jätteiden hyödyntämistä energiakäytössä. Olemme myös asettaneet omalle toiminnallemme tiukat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Olemme hyvällä alulla, mutta paljon on vielä tehtävänä.

Aura kaapelinlasku

Merituulipuistoja rakentamassa

Haluamme olla mukana puhtaan energian kehityksessä. Monitoimialukset Aura ja Meri ovat osallistuneet vaativiin merituulipuistojen asennushankkeisiin kuljettamalla voimaloiden perustuksia mm. Sheringham Shoal sekä Walney 2 merituulipuistoihin. Kolmen vuoden ajan Aura toimi eteläisellä Itämerellä kaapelinlaskutöissä.


Meri bio oilBiopolttoaineiden pioneeri merenkulussa

Yritysryhmässämme on vahvaa osaamista ja ennakkoluulotonta asennetta biopolttoaineiden
kehittämiselle. Erikoislastialus Meri on tiettävästi ensimmäinen tämän kokoluokan rahtialus, joka pystyy käyttämään 100% bioöljyä. Käyttämämme bioöljyn valmistaa VG EcoFuel Oy teollisuuden sivutuotteista, eikä se näin ollen kilpaile ruoantuotannon kanssa. EcoCoaster-uudisrakennuksemme ovat myös suunnitteltu käyttämään bioöljyä.

energy efficiency
Energiapihiä asennetta

Kaikissa yritysryhmän toiminnoissa pyritään mahdollisimman energiatehokkaisiin ratkaisuihin.
Varustamoliiketoiminnassa tehokkain energiansäästökeino on polttoaineen kulutuksen vähentäminen, ja tätä toteutetaan monin eri keinoin mm. laivojen tarkalla ja ajantasaisella reittioptimoinnilla, polttoaineenkulutuksen seurannalla sekä henkilöstön koulutuksella.

Sybimar closed circulation

Suljetun kierron konsepti

Yritysryhmään kuuluva uusikaupunkilainen Sybimar Oy rakentaa Suljetun kierron konseptia, jossa jätteet, hukkalämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian- ja ruoantuotannossa. Koko tuotantoketjusta pyritään tekemään hiilineutraali.

Lue lisää

 Atmosmare oak

Atmosmare -säätiö

Atmosmare-säätiö toimii ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten parissa.

Lue lisää