Language
Maritime logistics

Ajankohtaista

6.10.2017

Rajavartiolaitos harjoitteli Meriauran Blue White Eagle -aluksella

Rajavartiolaitoksen alaiset Suomenlahden merivartiosto sekä Länsi-Suomen merivartiosto järjestivät viikolla 40 Naantalissa harjoituksen Meriauran omistamalla, purettavaksi menevällä Blue White Eagle -aluksella.

Harjoituksessa testattiin ja etsittiin vaihtoehtoja tunkeutua pelastustöiden alla olevaan alukseen sen ovista, luukuista ja muista rakenteista. Harjoituksessa käytettiin mm. räjähdepanoksia, mekaanisia työkaluja sekä hydrauli- ja sähkötyökaluja.

Rajavartiolaitos harjoitus Meriauran BWE

Harjoituksessa onnistuttiin saavuttamaan suunnitelman mukaiset tavoitteet. Tämän mahdollisti suurelta osin kohdealus, jonka alustyypin kokoisia harjoituskohteita on hyvin harvoin tarjolla. Rajavartiolaitos kiittää Meriauraa mahdollisuudesta käyttää Blue White Eagle -alusta harjoituskohteenaan.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Rajavartiolaitos testaa ja kehittää eri toimintamalleja meripelastuksen osalta, jotta ne olisivat tehokkaita ja turvallisia, niin pelastettaville kuin pelastajille.

Lue lisää laivanpurkuteollisuuden kehittämishankkeesta uutiskirjeestämme tai Ship Recycling- sivustolta


Palaa otsikoihin